De kracht van onze coöperatieve bank

Martine op Friday 03 February 2017 om 16:20

Gisterenavond heb ik tijdens het nieuwjaardiner van de Business Club Kampong na vier jaar de voorzittersrol overgedragen aan Ronald van Maldegem. Terugblikkend op deze periode komt de kracht van onze coöperatieve bank heel sterk naar voren door het verbinden van zakelijke, maatschappelijke en commerciële initiatieven, naast de sponsoring en naamsbekendheid op shirts en boarding. Ik heb als geen ander ervaren wat samenwerking van bevlogen collega's en enthousiaste vrijwilligers van Kampong met een gezamenlijk doel kunnen bereiken!

De kracht van onze betrokkenheid bij Kampong komt mijns inziens voort door het collectief definiëren van duidelijke doelen en de bevlogen betrokkenheid van collega's en vrijwilligers van Kampong. Het is ook indrukwekkend te zien hoeveel passie en energie de bestuursleden en vrijwilligers van Kampong in hun club stoppen. Zonder hun inzet was deze samenwerking onmogelijk geweest. De betrokkenheid van Kampong bestuursleden zoals Kees Rovers, Thijs van Es, Michiel Groenland, Rob Mattheijssen, John Gabrielse en vele anderen waren essentieel om onze gezamenlijke doelen te behalen.

Kampong Business Club
4,5 jaar geleden besloten we in overleg met Kampong Bestuur en Sponsorcommissie de Business Club een nieuw leven in te blazen. Na het nieuwjaarsdiner van 2012 in het Kampong clubhuis met 35 business club leden gaven we onszelf het ambitieuze target om de business club in twee jaar te laten groeien naar 100 leden. De contributie werd verlaagd, onze netwerken en die van de sponsorcommissie en het hockey bestuur werden geënthousiasmeerd. Een bijeenkomstenprogramma werd uitgelijnd en we steunden dit initiatief met een actie waarbij de nieuwe Business Club leden met ons naar het WK hockey mochten. In korte tijd groeiden we tot 80 leden en groeide de Business Club gestaag door. Gisterenavond, donderdag 2 februari, zaten we met 120 leden te dineren.

Nieuw clubhuis
3,5 jaar geleden bleek dat er al meer dan 10 jaar gediscussieerd werd over de bouw van een nieuw clubhuis. Het clubhuis was sterk verouderd en te klein geworden voor de Federatie Kampong, de grootste OMNI sport vereniging van Europa. Tevens had de KNHB de intentie geuit om een nieuw Nederlands Hockey Centrum op Kampong te vestigen. Gezien de complexiteit van de financiering zetten wij in overleg met het federatie bestuur en Kampong hockey bestuur ons als doel om tijdens het WK Hockey in Den Haag een Letter of Intent (LoI) te tekenen voor de financiering van het nieuwe clubhuis. Het bleek inderdaad erg complex en met stoom en kokend water tijdens de voorbereiding werd bij het WK in het bijzijn van de pers een LoI getekend door de Commissaris van de Koning van de Provincie, de wethouder van Utrecht, Voorzitter Kampong Federatie, Voorzitter Hockey, Voorzitter KNHB, Sport Waarborgfonds, Rabobank Nederland en Rabobank Utrecht. Ondanks de complexiteit van de financiering en de grote hoeveelheid betrokken partijen en dankzij de uitstekende inzet van afdeling Grootzakelijk werd in november de documentatie getekend, is het clubhuis nu in aanbouw en wordt het deze zomer geopend. Een nieuw landmark in Utrecht met een heuse Rabo Tribune.

Verbinden van netwerken
De afgelopen jaren hebben we ons tevens ingezet om onze netwerken met elkaar te verbinden door bijvoorbeeld tijdens onderlinge wedstrijden de Voordaan business club te verbinden met de Kampong business club. We hebben avonden georganiseerd bij ons op het Rabobank kantoor met als doel de business club leden met elkaar te verbinden. Roderick Weusthof, destijds spelend in heren 1 van Kampong en all-time topscorer van de Hoofdklasse, heeft een half jaar stage bij Marketing en Coöperatie gelopen. Terwijl De Wijn en Kemperman ambassadeurs voor Rabobank Nederland vormden. Tevens hebben we met Kampong maatschappelijke projecten opgepakt om ook de minder bedeelde kinderen met hockey te laten kennismaken.

We hebben sponsorrelaties geïntroduceerd en onze zichtbaarheid vergroot. We hebben een gedeelte van de sponsoring van Rabobank Nederland aan Utrecht weten in te zetten voor een Rabo Tribune, essentieel voor de internationale wedstrijden, wat weer bijdraagt aan betere zichtbaarheid voor sponsors. Door al deze betrokkenheid wisten wij ook Business Club leden die voorheen elders bankierden aan ons te verbinden. De Rabo in zijn kracht! Dankzij vele betrokken collega's en ongelooflijk betrokken en enthousiaste vrijwilligers van Kampong hebben wij elkaar weten te versterken, waar de huidige business club Kampong en het nieuwe clubhuis mooie voorbeelden van zijn.

Rabobank Utrecht, een bank om trots op de zijn.


Pieter Leyssius,
Directeur Bedrijven Rabobank Utrecht